Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa formuła ogólnego współczynnika tkaniny

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dla projektowania tkanin i wyboru ich parametrów strukturalnych niezbędne jest określenie na podstawie dwuwymiarowej matrycy ogólnego współczynnika tkaniny. W artykule określono możliwości zastosowania współczynników tkaniny P i P1 proponowanych przez V. Milasiusa. W teorii Brierleya współczynnik tkaniny Fm obliczany jest z różnymi wartościami wykładnika m w zależności od typu splotu. Wykładnik m jest określany eksperymentalnie. Współczynniki tkaniny P i P1 są obliczane bezpośrednio z matrycy tkaniny i wykazują doskonałą korelację z eksperymentalnym współczynnikiem Fm.. Dotyczy to większości stosowanych splotów, ale nie mogą one być zastosowane dla obliczania współczynnika F dla splotów, które są bardzo niezrównoważone. Celem naszych badań była taka modyfikacja obliczania współczynników aby współczynniki P i P1 mogły być obliczane dla wszystkich jednowarstwowych splotów łącznie z bardzo niezrównoważonymi. Przeprowadzono eksperymentalne doświadczenia na podstawie teorii Brierleya i określano maksymalne wartości gęstości wątkowania w oryginalny bardziej precyzyjny sposób. Zaproponowano określanie ogólnego współczynnika tkaniny P’ przez przyporządkowanie różnych wag współczynnikom obliczanym w kierunku osnowy i wątku i wprowadzenie ich do wzoru określającego współczynnik niezrównoważenia U. Pokazano również, że dla splotów niezrównoważonych nowo obliczany współczynnik P’ musi być równy P. Zaproponowany model wykazuje świetną korelacje pomiędzy wartościami eksperymentalnymi i teoretycznymi nowego współczynnika tkaniny.

Tagi: woven fabrics, weave factor, pick density, unbalanced weave.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 48–51.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook