Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa koncepcja krosna tkackiego

Research and development

Autor:

  • Kopias Kazimierz
    Department of Knitting Technology and Structure of Knitted Products, Technical Universty of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W nowej koncepcji krosna tkackiego, wykorzystano znaną metodę formowania prze­smyków wzdłuż osnowy przy pomocy płaszczek rozłożonych na obwodzie obracającego się bębna, gdyż ta metoda umożliwia osiąganie najwyższych częstotliwości formowa­nia przesmyków. Według nowej koncepcji, do dobijania wątków do krawędzi tkaniny wykorzystano te same płaszczki, które służą do formowania przesmyku, co znacznie uprościło konstrukcje krosna. Wprowadzanie wątku do przesmyku odbywa się przy pomocy chwytaka przędzy, który przemieszcza się wzdłuż szerokości osnowy, w tunelu uformowanym przez płaszczki formujące przesmyk. Wymuszenie ruchu chwytaka wy­wołane jest oddziaływaniem na jego ściany płaszczek ustawionych na obwodzie bębna wzdłuż linii skośnej w stosunku do osi bębna. Taki nowatorski sposób wprowadzania wątku charakteryzuje się prostotą konstrukcji oraz wymaga niewielkiej energii na­pędowej a ponadto pracuje cicho. O ile w przypadku dotychczas znanych rozwiązań konstrukcyjnych krosien wymaganych jest kilka skomplikowanych mechanizmów na­pędowych (formujących przesmyk, wprowadzających wątek, dobijających wątek), to w krośnie według nowej koncepcji wszystkie te czynności zachodzą w wyniku obrotu bębna.

Tagi: weaving loom construction, shed formation, rotating drum, sinkers.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 74–76.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook