Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Aspekty standaryzacji w pomiarach izolacyjności cieplnej ubiorów przy użyciu manekina

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem pracy była analiza wpływu na termiczny manekin takich czynników, jak: parametry otoczenia (temperatura, wilgotność, szybkość/kierunek strumienia powietrza), sposób przekazywania mocy grzejnej do manekina oraz czas wymagany do osiągnięcia równowagi termicznej. Na manekinie umieszczonym w komorze klimatycznej testowano trzy zestawy odzieży zaprojektowanej do ochrony przed zimnem i przeznaczonej do używania w bardzo niskich temperaturach (0, -10 i -25 °C). Wyniki pomiarów przedstawiały się następująco: 1) metody służące do kontroli przekazywania mocy grzewczej do manekina mają nieznaczny wpływ na wyznaczoną wartość izolacyjności cieplnej odzieży, 2) prędkość powietrza obniża badaną izolacyjność termiczną o 7%, podczas gdy wzrost temperatury powoduje również wzrost izolacyjności cieplnej, 3) temperatura w komorze klimatycznej powinna być określona zgodnie z przewidywaną izolacyjnością cieplną badanej odzieży. Testy pokazują, że w celu uzyskania rzetelnych i dokładnych wyników, niezbędne jest zachowanie odpowiedniej prędkości powietrza w komorze klimatycznej, na poziomie około 0,3 – 0,5 m/s i właściwej różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią manekina a otoczeniem, minimalnie 12 °C.

Tagi:

cold protective clothing, thermal manikin, standardisation of thermal insulation measurements

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 58–63.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook