Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ płochy na nierównomierność tkanin po szerokości

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wcześniejsze badania wykazały, że istnieje nierównomierność gęstości osnowy wzdłuż szerokości tkaniny, podczas gdy nie stwierdzono tego dla wątku. Zmiany gęstości osnowy mają duży wpływ na właściwości tkanin. Porowatość, przepuszczalność powietrza, grubość, wrobienie nitek wątku, wydłużenie i wytrzymałość tkaniny wzdłuż wątku są inne pośrodku tkaniny i inne na jej bokach. Celem artykułu jest analiza wpływu płochy na nierównomierność osnowy wzdłuż szerokości tkaniny. Badania wpływu płochy na kształt przekroju poprzecznego nitek przeprowadzono poprzez imitację procesu tkania na specjalnie wykonanym przyrządzie laboratoryjnym. Wyniki tych badań potwierdzają duży wpływ płochy. Skurcz tkanin zwiększa wpływ płochy na przekrój poprzeczny nitek; jeżeli skurcz wzrasta (odległość l) to również wzrasta gęstość osnowy. Natomiast wpływ płochy zmniejsza się (gęstość osnowy jest bardziej stabilna), jeżeli zmniejszają się naprężenia osnowy; wpływ skurczu również nie jest wtedy tak duży.

Tagi:

warp projections, shrinkage, influence of reed

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 44–47.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook