Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Tekstylia archeologiczne – potrzeba nowych metod do analizy i rekonstrukcji

Research and development

Autorzy:

  • Cybulska Maria
    Institute of Textile Architecture, Łódź, Poland
  • Maik Jerzy
    Institute of Archaeology and Ethnology, Institute of the History of Material Culture, Polish Academy of Sciences Łódź Branch, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Tekstylia archeologiczne są ważnym świadectwem zmieniających się na przestrzeni wieków obyczajów, rolnictwa, handlu, migracji ludności, religijności, sztuki, a także kultury technicznej. Głównym powodem niewielkiej wiedzy na ich temat jest fakt, że tekstylia są bardzo nietrwałe i mogą przetrwać jedynie w bardzo przyjaznych warunkach. Większość z nich ulega niemal całkowitemu zniszczeniu w ekstremalnie trudnym środowisku archeologicznym. Możliwe jest jednak określenie i identyfikacja ich oryginalnych własności. Podjęte przez autorów badania zaowocowały opracowaniem metod analizy i wizualizacji oryginalnego wyglądu tekstyliów archeologicznych, które będą przedmiotem kolejnej publikacji. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie głównych problemów, z jakimi stykamy się w badaniach tekstyliów archeologicznych.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 185–189.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook