Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (66) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Neuronowy model procesu przędzenia do prognozowania wybranych własności przędz mieszankowych na podstawie charakterystyk strumieni zasilających

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem badań było określenie wpływu udziału procentowego włókien poliestrowych w ta­śmie zasilającej oraz masy liniowej wytwarzanej przędzy na jej parametry jakościowe, oraz budowa modelu procesu przędzenia. Analizowano przędze wykonane na przędzarce roto­rowej BD 200S z taśm mieszankowych bawełna/włókna poliestrowe oraz z taśmy baweł­nianej. W taśmach mieszankowych udział włókien poliestrowych wynosił: 12,5, 25, 37,5, 50; 62,5; 75; 87,5 %; pozostałą część stanowiła bawełna średnio włóknista zgrzeblona i czesana. Na przędzarce rotorowej BD 200S wykonywano przędze o masach liniowych: 15, 18, 20, 25, 30 i 40 tex. Dla wybranych, istotnych parametrów jakościowych przędz takich jak: wytrzymałość właściwa, nierównomierność masy liniowej przędzy, włochatość oraz błędy przędzy (liczba zgrubień, pocienień i nopów) zbudowano modele cząstkowe procesu przędzenia. Do modelowania zmienności tych parametrów zastosowano metody regresji liniowej i linearyzowanej, metodę regresji nieliniowej wielorakiej oraz sztuczne sieci neu­ronowe: sieci ADALINE oraz dwuwarstwowe sieci perceptronowe (MLP). Najlepsze wyniki aproksymacji uzyskano dla sieci MLP. Przeprowadzono dobór optymalnej struktury sieci. Do modelowania zmienności współczynnika CV zastosowano model hybrydowy.

Tagi: yarn blends, cotton, polyester-fibres, rotor spinning, yarn quality parameters, linear regression, non-linear regression, artificial neural networks.

Opublikowano w numerze nr 1 (66) / 2008, strony 28–36.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook