Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie zmiękczania tkanin PLA i PET z zastosowaniem systemu KES-FB

Research and development

Autorzy:

  • Hasani Hossein
    Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
  • Avinc Ozan
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey
  • Khoddami Akbar
    Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Turkey

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano i porównano właściwości mechaniczne przy małych naprężeniach, takie jak: wytrzymałość na zrywanie, ścinanie, zginanie, ściskanie, jak również właściwości powierzchniowe zmierzone za pomocą systemu Kawabata KES-FB. Stwierdzono, że na właściwości zginające i ścinające tkanin wpływa chemiczny skład zmiękczaczy i emulsji. Natomiast właściwości jonowe i hydrofobowe maja minimalny lub zerowy wpływ na właściwości zginania i ścinania obydwu rodzajów tkanin. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono występowania wyraźnie określonych zależności pomiędzy parametrami tkanin a rodzajem zmiękczacza. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie zmiękczane tkaniny PLA wykazywały niższą sztywność zginania, liniowość przebiegów wytrzymałościowych na rozciąganie i odprężność, jak również większą energię zrywu, rozciągliwość, średnie odchylenie tarcia i energię ściskania w porównaniu do tkanin PET.

Tagi:

KES-FB, mechanical properties, surface properties, PLA fabric, PET fabric,
softener, softening.

Cytowanie:

Hasani H, Avinc O, Khoddami A. Comparison of Softened Polylactic Acid and Polyethylene Terephthalate Fabrics Using KES-FB. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 81-88.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 81–88.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook