Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza wpływu włókien bambusowych i innych włókien celulozowych na wybrane parametry strukturalne i właściwości fizyczne dzianin

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ rożnych przędz celulozowych na strukturę i właściwości fizyczne dzianin, w tym: długość oczka, gęstość rządków i kolumienek, współczynnik kształtu oczka, gęstość powierzchniowa dzianin itp. Badano przędze z włókien sztucznych uzyskanych z celulozy bambusowej oraz innych przędz celulozowych bawełnianych i wiskozowych. Nie można przewidzieć zachowania się nowych gatunków przędz na podstawie analizy parametrów przędz ogólnie znanych bez przeprowadzenia odpowiednich badań. Stwierdzono, że dzianiny z włókien bambusowych zachowują się podobnie jak dzianiny z włókien bawełnianych biorąc pod uwagę właściwości geometryczne i strukturalne, a podobnie do dzianin z przędz wiskozowych biorąc pod uwagę właściwości fizyczne. Fizyczne przyczyny stwierdzonych podobieństw i różnic zostały przedyskutowane w artykule.

Tagi:

man-made bamboo yarns, viscose yarns, cotton yarns, loop length, wale spacing, course spacing, loop shape factor, air permeability.

Cytowanie:

Mikučionienė D, Arbataitis E. Comparative Analysis of the Influence of Bamboo and Other Cellulose Fibres on Selected Structural Parameters
and Physical Properties of Knitted Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 76-80.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 76–80.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook