Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości fizycznych i geometrycznych dzianin pojedynczych lewo-prawych z udziałem przędz rdzeniowych elastomerowych

Research and development

Autorzy:

  • Vasanth Kumar Dhanapal
    Department of Fashion Technology, Angel College of Engineering and Technology, Tirupur, India
  • Sampath V. R.
    Nandha Educational Institutions, Nandha Engineering College, Erode, India

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Głównym celem badań była ocena możliwości zastosowania przy produkcji dzianin na maszynach cylindrycznych bawełnianych przędz rdzeniowych elastomerowych jako alternatywę dla stosowania gołych przędz elastomerowych. Badano również wpływ długości splotu na geometrie i jakość dzianin, w tym na gęstość rządków i kolumienek, gęstość splotów i gęstość powierzchniową przy rożnych stanach relaksacji. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że proponowana przędza nadaje się jak najbardziej do projektowanego zastosowania. Stwierdzono również, że zmiany długości splotu nie mają wyraźnego wpływu na gęstość kolumienkową. Jednocześnie stwierdzono, że geometryczne właściwości próbek są odwrotnie proporcjonalne do długości splotu. Badano również zdolność próbek do osiągnięcia geometrycznej równowagi po kolejnych powtarzanych cyklach prania i suszenia. Stwierdzono, że wszystkie wyprodukowane próbki uzyskiwały stabilność wymiarową przed piątym cyklem prania i suszenia, w tym również te, które miały najmniejszą długość splotu.

Tagi:

single jersey fabrics, elastomeric yarns, core spun yarns, cotton, spandex yarns.

Cytowanie:

Kumar V, Sampath VR. Investigation on the Physical and Dimensional Properties of Single Jersey Fabrics made from Cotton Sheath - Elastomeric Core Spun. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 73-75.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 73–75.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook