Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie przędz rdzeniowych z udziałem drutów posiadających pamięć kształtu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania dotyczyły opracowania przędz rdzeniowych z udziałem składnika posiadającego pamięć kształtu. Druty z pamięcią kształtu zostały zastosowane jako elementy elektrycznie przewodzące. Do produkcji tych przędz zastosowano przędzarkę DREF 3000. Przędze przewodzące były produkowane z rdzeniem z drutów o pamięci kształtu oraz otoczką z włókien bawełnianych (100%). Przędzenie przeprowadzano przy zmianie prędkości bębna przędącego. Głównym celem badań była ocena właściwości wytrzymałościowych otrzymanej przędzy oraz wpływ parametrów przędzenia na pamięć kształtu przędzy. Wyniki badań wskazują, że przędze otrzymane przy najwyższych prędkościach bębna przędącego i udziale rdzenia 60% posiadają najlepsze właściwości wytrzymałościowe i korzystne reakcje na zmianę kształtu.

Tagi:

shape memory alloy, DREF 3000 spinning system, conductive yarn.

Cytowanie:

Ahmad MR, Yahya MHM, Hassan MR, Salleh J, Ahmad WYW, Hassim N. Production of Shape Memory Alloy Core-Sheath Friction Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 68-72.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 68–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook