Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model probabilistyczny trwałości zmęczeniowej

Research and development

Autor:

  • Drobina Robert
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dokonano przeglądu literatury przedmiotu problematyki związanej z oceną trwałości zmęczeniowej materiałów, wraz ze stosownymi modelami probabilistycznymi. Stwierdzono, że trwałość zmęczeniowa może być opisana następującymi rozkładami: wykładniczym, Weibulla, normalnym, Gumbela, Ferechta, Reyleighta, Gamma i log-normalnym. Jednakże do modelowania problemów wytrzymałości zmęczeniowej wyrobów włókienniczych, ze szczególnym uwaględnieniem przędz zarówno gładkich, jak przędz o rozbudowanych powierzchniach najbardziej przydatne wydają się być modele probabilistyczne oparte na teorii Weibulla, a także modele bazujące na rozkładzie log-normalnym. Prezentowane rozważania dowiodły również, że na trwałość zmęczeniową liniowych wyrobów włókienniczych wpływa wiele czynników, w głównej mierze rodzaj użytego surowca, długość włókien w strumieniu, równomierność grubości samej przędzy, a także system przędzenia.

Tagi:

probabilistic model, fatigue strength, stochastic process, material destruction.

Cytowanie:

Drobina R. Probabilistic Model of Fatigue Strength. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 61-67.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 61–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook