Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza specyficznych warunków przędzenia dla kontroli mechanicznych właściwości przędz rdzeniowych typu Dorlastan

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem badań było określenie warunków dla kontroli wytrzymałości właściwej, wydłużenia przy zerwaniu, odprężenia elastycznego przędz rdzeniowych typu Dorlastan o różnych masach liniowych (100, 50, 33.33 i 25 tex) i współczynniku rozciągu przędzy elastomerowej. Badania wykazały, że jeżeli naprężenie wstępne wymagane dla wyprostowania elastycznego rdzenia przędzy i eliminacji spętlenia wzrasta kiedy współczynnik rozciągu dla przędz typu Dorlastan wzrasta. Następnie zaobserwowano, zmniejszenie wytrzymałości właściwej i wydłużenia przy zerwaniu ze zmniejszeniem współczynnika rozciągu. Z drugiej strony obserwujemy zmniejszenie tendencji elastycznego odprężenia gdy współczynnik rozciągu wzrasta.

Tagi:

Dorlastan, initial tension, draft, ratio, mechanical behaviour.

Cytowanie:

Helali H, Babay Dhouib A, Msahli S, Cheikhrouhou M. Study of Specific Conditions to Control the Mechanical Behaviour of Dorlastan ® Core Spun Yarn. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 55-60.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 55–60.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook