Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Punkt zbieżności przy przędzeniu przędz trójtaśmowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano teoretyczny model systemu przędzenia trójtaśmowej przędzy z wykorzystaniem modelu przędzy dwutaśmowej przedstawionego przez He i innych. Wprowadzono serię teoretycznych zmiennych przejściowych, a następnie ustalono punkt zbieżności dla systemu przędzenia przędzy trójtaśmowej przez eliminacje zmiennych pośrednich.

Tagi:

three-strand yarn spinning, theoretical model, convergence point.

Cytowanie:

Su XH, Gao WD, Liu XJ, Xie CP, Huang B. Convergence Point of Three-strand Yarn Spinning. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 48-50.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 48–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook