Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Otrzymywanie aktywnych włókien węglowych z warstwy elektroprzędzionych włókien poliakrylonitrylowych i charakterystyka ich właściwości chemicznych i strukturalnych

Research and development

Autorzy:

  • Gliścińska Eulalia
    Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Babeł Krzysztof
    Insitute of Chemical Wood Technology, Poznan University of Life Sciences, Poznań, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowane zostały optymalne warunki procesów stabilizacji, karbonizacji i chemicznej aktywacji elektroprzędzionych włókien poliakrylonitrylowych w formie warstwy w celu otrzymania aktywnych włókien węglowych o średnicy mniejszej niż 1 µm. Otrzymane włókna poddano testom określającym ich właściwości strukturalne i chemiczne. Włóknina z aktywnych submikrowłókien węglowych wytworzonych z włókien elektroprzędzionych z roztworu PAN/DMSO charakteryzuje się bardzo dużą adsorpcją azotu wynoszącą 900 cm3/g w zakresie właściwych mikroporów, supermikroporów i małych mezoporów, całkowitą objętością porów wynosząca 1.4 cm3/g, i powierzchnią właściwą porów wynoszącą 2600 m2/g. Izoterma adsorpcji-desorpcji azotu pokazuje łatwy dostęp sorbatu do wnętrza porów i równoczesne łatwe jego usunięcie. wzrasta.

Tagi:

activated carbon fibres, electrospinning, polyacrylonitrile fibres.

Cytowanie:

Gliścińska E, Babeł K. Preparation of Activated Carbon Fibres from Electrospun Polyacrylonitrile Fibre Mat and Characterisation of Their Chemical and Structural Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 42-47.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 42–47.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook