Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Biodegradowalne materiały włókniste na bazie kopolimerów kwasu mlekowego otrzymywane metodą z roztworu na mokro

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zbadano wpływ budowy chemicznej polilaktydu i charakterystyki molekularnej polimeru na podatność na deformację i właściwości wytrzymałościowe włókien formowanych metodą z roztworu na mokro. Stwierdzono, iż po dwuetapowym procesie rozciągu wyższą wytrzymałością na poziomie 396 MPa odznaczają się włókna, których tworzywo stanowi kopolimer L-laktydu z glikolidem (PGLA) w porównaniu do włókien poli-L-DL-laktydowych (PLDLA) o wytrzymałości 142 MPa. Dla obu polimerów stwierdzono możliwość realizacji dodatkowego (trzeciego) etapu rozciągu, z czym związany był wzrost ich właściwości wytrzymałościowych. Dla obu stosowanych polimerów we wstępnie dobranych warunkach zestalania i rozciągu plastyfikacyjnego określono krańcowe warunki możliwego do stosowania wyciągu filierowego. Od jego wartości i orientacji elementów strukturalnych w jeszcze płynnej strudze, uzależniona jest maksymalna wartość rozciągu całkowitego w kolejnych procesach deformacyjnych i związane z tym właściwości wytrzymałościowe włókien.

Tagi:

copolylactid fibres, fibre formation, strength properties.

Cytowanie:

Mikołajczyk T, Król P, Boguń M, Krucińska I, Szparaga G, Rabiej S. Biodegradable Fibrous Materials Based on Copolymers of Lactic Acid
Obtained by Wet Spinning. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 36-41.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 36–41.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook