Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (99) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zawartość wapnia jako wskaźnik wydajności odtłuszczenia bawełny

Research and development

Autorzy:

  • Dochia Mihaela
    Department of Automation, Industrial Engineering, Textiles and Transport, “Aurel Vlaicu” University of Arad, Arad, Romania
  • Stanescu Michaela Dina
    Department of Technical and Natural Sciences, “Aurel Vlaicu” University of Arad, Arad, Romania
  • Constantin Carolina
    Faculty of Applied Chemistry and Materials Science, University Politehnica Bucharest, Bucharest, Romania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zawartość pektyn w włóknach bawełnianych zakłóca równomierność wybarwienia materiałów bawełnianych obniżając ich jakość. Proces eliminacji pektyn, zwany również odtłuszczaniem, może być realizowany klasyczną metodą alkaliczną lub ekologiczną metodą z zastosowaniem enzymu. Pektyny są polimerami zbudowanymi z monomerów kwasu galaktouronowego i galaktouronianu metylu. Wydajność eliminacji pektyn oceniana jest zazwyczaj poprzez analizę hydrofilowości i zmniejszenia masy obrabianego materiału. Okazuje się, że dokładna ocenę wydajności możemy przeprowadzić poprzez pomiar zawartości wapnia.

Tagi:

scouring, bioscouring, calcium content measurement, hydrophilicity.

Cytowanie:

Dochia M, Stanescu MD, Constantin C. Calcium Content Indicator of Scouring Efficiency. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 3(99): 22-25.

Opublikowano w numerze nr 3 (99) / 2013, strony 22–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook