Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (94) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza metod badania odporności na przecięcie rękawic ochronnych według polskich norm

Research and development

Autorzy:

  • Irzmańska Emilia
    Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland
  • Stefko Agnieszka (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł dotyczy oceny porównawczej metod badania odporności na przecięcie według PN-EN 388:2006 oraz PN-EN ISO 13997:2003. Na podstawie wstępnych badań stwierdzono, że metoda według PN-EN 388:2006, jest niewystarczająca dla rękawic o wysokiej odporności na przecięcie. Celem pracy było wykonanie badań według obydwu norm i na tej podstawie stwierdzenie czy możliwe jest zaaplikowanie metody stosowanej według PN-EN ISO 13997:2003 do badań rękawic oraz określenie poziomów skuteczności wyników uzyskiwanych dla rękawic zgodnie z tą normą. Badania odporności na przecięcie wykonano dla dwunastu materiałów pochodzących z wyrobów dostępnych komercyjnie, wykonanych z materiałów o różnej odporności na przecięcie. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono, że metoda według PN-EN 388:2006 jest odpowiednia do oceny materiałów charakteryzujących się niską odpornością na przecięcie np.: skóry, tekstyliów z włókien naturalnych powlekanych polimerem oraz niepowlekanych. Z kolei alternatywna metoda badania według PN-EN ISO 13997:2003 jest odpowiednia dla materiałów o bardzo wysokiej odporności na przecięcie np.: tekstyliów z ciągłych włókien para-aramidowych, szklanych, polietylenowych czy bazaltowych.

Tagi:

protective gloves, cut-resistant, high-strength yarns, standardised test methods.

Cytowanie:

Irzmańska E, Stefko A. Comparative Evaluation of Test Methods for Cut Resistance of Protective Gloves According to Polish Standards. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 5(94): 99-103.

Opublikowano w numerze nr 5 (94) / 2012, strony 99–103.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook