Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (94) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ struktury dzianiny na przepuszczalność powietrza i palność

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wpływ struktury dzianiny, długości nitki w oczku, masy liniowej przędzy oraz współczynnika upakowania na palność wyrobu i przepuszczalność powietrza. Badano dzianiny wykonane z przędzy Nomex Delta o 4 różnych masach liniowych. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy przepuszczalnością powietrza i czasem palenia. Stwierdzono, że wzrost długości przędzy w pętli zwiększa przepuszczalność powietrza, natomiast wzrost masy liniowej przędzy zmniejsza przepuszczalność powietrza. Dodatkowo stwierdzono, że istnieje wyraźna zależność pomiędzy współczynnikiem upakowania dzianiny a przepuszczalnością powietrza. Istnieje również zależność pomiędzy współczynnikiem upakowania a palnością dzianiny. Wynika z tego, że można przewidzieć czas palenia dzianiny na podstawie współczynnika upakowania.

Tagi:

knit, flammability, burning time, air permeability, tightness factor.

Cytowanie:

Mikučioniene D, Milašiute L, Baltušnikaite J., Milašius R. Influence of Plain Knits Structure on Flammability and Air Permeability FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 5(94): 66-69.

Opublikowano w numerze nr 5 (94) / 2012, strony 66–69.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook