Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (94) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania porównawcze dynamicznego modułu Younga włókien

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca przedstawia badania dynamicznego modułu Younga włókien zróżnicowanych grubością za pomocą opracowanego i wykonanego przez autorów nowego Impulsowego Spektrometru Mechanicznego ( IMS) oraz Dynamicznego Analizatora Mechanicznego (DMA) produkcji TA Instrument Co, (USA). Z uwagi na stosowanie różnych metod do pomiaru dynamicznego modułu Younga nastąpiła konieczność przeprowadzenia analizy porównawczej otrzymanych wyników z IMS i DMA który obecnie jest najbardziej popularnym przyrządem. Analiza pokazuje, że spektrometr może być użyty w sytuacjach gdy DMA nie może być już wykorzystany. Poszerzone charakteryzowanie włókien o dynamiczny moduł sprężystości podłużnej ma zastosowanie w inżynierii materiałowej w przemyśle. Metoda DMA nie wymaga stosowania zależności matematycznych do wyznaczania modułu Younga, jednak samo urządzenie wymaga kalibracji przed pomiarem w przeciwieństwie do IMS. Badania modułu sprężystości zostały przeprowadzone w automatycznie stabilizowanych warunkach klimatycznych. Zgodność uzyskanych wyników pozwala pozytywnie ocenić działanie Impulsowego Spektrometru Mechanicznego. Porównanie wyników pozwala na określenie możliwości pomiarowych DMA i IMS i wykazanie zalet IMS w odniesieniu do DMA.

Tagi:

fibres, mechanical spectroscopy, dynamic modulus.

Cytowanie:

Więcek T, Konecki W. Comparative Research of the Dynamic Young’s Module of Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 5(94): 36-40.

Opublikowano w numerze nr 5 (94) / 2012, strony 36–40.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook