Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (94) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie i charakteryzacja kompozytów polisulfonamidowych
z udziałem nanorurek węglowych oraz wytworzonych z nich włókien

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przygotowano szereg zestawów polisulfonamidu i różnej ilości nanorurek węglowych. Z przygotowanego kompozytu wyprodukowano włókna i folie, które zostały scharakteryzowane przez skaningową mikroskopię elektronową, spektroskopię w podczerwieni i dyfrakcję rentgenowską. Analizowano również właściwości mechaniczne, przewodność cieplną i elektryczną otrzymanych próbek. Wyniki wskazują, że przy małym stężeniu nanorurek węglowych mogą one być rozprowadzone jednorodnie w całej matrycy; struktura molekularna i właściwości matrycy PSA nie ulegają zmianie; krystalizacja w matrycy PSA inicjowana jest przez nanorurki; przewodność elektryczna kompozytu zależy w dużym stopniu od ilości dodanych nanorurek.

Tagi:

polysulfonamide, carbon nanotube, nano composites, thermal property, electrical conductivity.

Cytowanie:

Chen Z, Xin B, Wu X, Wang X, Du W. Preparation and Characterisation of PSA/CNT Composites and Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 5(94): 21-25.

Opublikowano w numerze nr 5 (94) / 2012, strony 21–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook