Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (94) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Znaczenie kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstwa ze
szczególnym uwzględnieniem rynku tekstylno-odzieżowego w Polsce

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Malinowska-Olszowy Monika
    Centre of Market Analyses of Product Innovations, Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest próbą zobrazowania stanu zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach z sektora tekstylno-odzieżowego. Pierwsza jego część poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym. Wyjaśniono pojęcie i istotę kapitału intelektualnego, przedstawiono jego składniki a także wskazano znaczenia aktywów niematerialnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Podsumowując tę część pracy autorka przedstawiła rynek tekstylno-odzieżowy jako przykład sektora, gdzie kapitał intelektualny powinien odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu firmą. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone przez autorkę w marcu 2011 roku na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw z rynku tekstylnego w Polsce. Miały one na celu zbadanie oraz ocenę występowania i zarządzania kapitałem wśród ankietowanych. Zagadnienia, które znalazły się w kwestionariuszu dotyczyły kapitału ludzkiego i strukturalnego, dzięki czemu uzyskano wiarygodny obraz wykorzystywania zasobów niematerialnych przez przedsiębiorstwa z badanego rynku. Wyniki badań posłużyły autorce do wyciągnięcia wniosków, które pomogły w sformułowaniu rekomendacji mających na celu poprawę konkurencyjności polskich firm reprezentujących sektor tekstylno-odzieżowy.

Tagi:

intellectual capital, textile and clothing industry.

Cytowanie:

Malinowska-Olszowy M. Importance of Intellectual Capital in Enterprise Growth, with Special Emphasis on the Textile and Clothing Industry in Poland. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 5(94): 10-15.

Opublikowano w numerze nr 5 (94) / 2012, strony 10–15.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook