Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Innowacyjna technologia dzianych geosiatek komórkowych 3D

Research and development

Autorzy:

  • Mikołajczyk Zbigniew
    Department of Knitting Technology, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Perzyna Marek
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Posadowienie obiektów inżynierskich (dróg, nasypów itp.) na gruntach słabonośnych wiąże się z koniecznością wzmacniania podłoża poprzez geosyntetyki. Geosiatki komórkowe o trójwymiarowej konstrukcji przestrzennej w formie „plastra miodu” tradycyjnie wykonywane są z zespołu perforowanych taśm polietylenowych połączonych ultradźwiękowymi zgrzewami punktowymi. W niniejszej publikacji przedstawiono oryginalną, innowacyjną strukturę budowy geosiatki komórkowej opartej na technologii wytwarzania dzianin przestrzennych na nowej generacji osnowarkach dwugrzebieniowych. Dzianą geosiatkę 3D można projektować pod względem jej konfiguracji przestrzennej jak i właściwości wytrzymałościowych w ujęciu anizotropowego charakteru jej budowy. Wyliczono, że wydajność procesu dziania jednej osnowarki zapewnia w przeciągu jednego miesiąca wzmocnienie geosiatką autostrady o szerokości 50 m i długości ok. 5 km. Nowa technologia geosiatki komórkowej podlega zgłoszeniu patentowemu.

Tagi:

geotextiles, 3D knitted, cellular nets, honeycomb structure.

Cytowanie:

Mikołajczyk Z, Perzyna M. Innovative Technology of 3D Knitted Cellular Geonets. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 102-107.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 102–107.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook