Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ nitek stosowanych do haftowania na wymiary haftowanego wzoru

Research and development

Autorzy:

  • Jucienė Milda
    Department of Clothing and Polymer Products Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
  • Radavičiene Svetlana (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Haftowanie odgrywa rolę dekoracyjną, informacyjną oraz przenoszenia danych. Parametry takie jak gęstość ściegu i typ wypełnienia odgrywają znaczącą rolę dla realizowanego haftu. Badano wpływ nitek do haftowania na dokładność wymiarów haftowanego wzoru. Do badań wybrano nitki o różnej masie liniowej, surowcu i strukturze. Próbki haftowano dwoma różnymi sposobami wypełnienia, z szerokością haftowania 7, 6, 4, 3 i 2 mm w kierunki osnowy, wątku oraz skośnym. Za każdym razem określano szerokość i powierzchnię haftowanego wzoru w celu porównania występujących zniekształceń. Największe wartości wydłużeń podczas haftowania zostały zaobserwowane w kierunku skośnym do przebiegu nitek.

Tagi:

embroidery threads, embroidery process, embroidery pattern, textile.

Cytowanie:

Radavičiene S, Juciene M. Influence of Embroidery Threads on the Accuracy of Embroidery Pattern Dimensions. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 92-97.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 92–97.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook