Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przewidywanie przepuszczalności powietrza na podstawie parametrów struktury splotów

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przepuszczalność powietrza tkanin powinna być przedmiotem modelowania w celu wykazania wpływu poszczególnych parametrów strukturalnych tkaniny. Jako parametry tkaniny przyjęto współczynniki CFF i FYF. Równania wielokrotnej regresji przepuszczalności powietrza wyprowadzone zostały na podstawie parametrów strukturalnych splotu, przewidywane wartości odpowiadały wartościom pomierzonym eksperymentalnie przy pomocy systemu FAST.

Tagi:

air permeability, weave structure, woven fabric.

Cytowanie:

Fatahi I, Yazdi AA. Predicting Air Permeability Property Values from the Parameters of Weave Structure. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 78-81.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 78–81.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook