Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania charakterystyki akustycznej wielowarstwowych struktur włókninowych. Część 1 – Wielowarstwowe struktury włókninowe o prostej konfiguracji

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wartość absorpcji dźwięku w wielowarstwowych strukturach wytworzonych z warstw włókninowych umieszczonych w różnych konfiguracjach. Po wyprodukowaniu włóknin uformowano różnego rodzaju konfiguracje. Stwierdzono, że przy wzroście ilości warstw w danej strukturze wzrasta również absorpcja dźwięku. Zaobserwowano, że wzrost absorpcji dźwięku przy niższych częstotliwościach wzrasta tylko przy wzroście grubości włóknin. Jednakże przy wyższych częstotliwościach grubość warstwy włókniny ma tylko niewielki wpływ na absorpcje dźwięku w strukturach wielowarstwowych. Zaobserwowano również ze w strukturach wielowarstwowych przy mniejszych odległościach pomiędzy warstwami i wzroście ilości warstw w strukturze wielowarstwowej wzrasta absorpcja dźwięku. Wynika z tego, że absorpcja dźwięku może być polepszona albo poprzez wzrost odległości pomiędzy warstwami lub równoczesne zmniejszenie liczby warstw w strukturze wielowarstwowej.

Tagi:

acoustics, nonwoven, coefficient of sound absorption, tube impedance.

Cytowanie:

Mirjalili SA, Mohammad-Shahi M. Investigation on the Acoustic Characteristics of Multi-Layer Nonwoven Structures. Part 1 - Multi-Layer Nonwoven Structures with the Simple Configuration. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 73-77.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 73–77.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook