Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ przekroju poprzecznego włókien oraz splotów tkackich na właściwości komfortu cieplnego tkanin poliestrowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano właściwości komfortu cieplnego tkanin: przewodność termiczną, absorpcję oraz opór termiczny, jak również przepuszczalność pary wodnej i powietrza. Wyprodukowano 8 tkanin stosując dwa różne sploty (płócienny i ukośny) z przędz poliestrowych wykonanych z włókien o czterech różnych kształtach przekroju poprzecznego (okrągły, okrągły z otworem, trójkątny, trójkątny z otworem). Włókna z lumenem posiadały wyższą przewodność termiczną i współczynnik absorpcji, a niższą oporność termiczną, przepuszczalność pary wodnej i powietrza w stosunku do tkanin z włókien o pełnym przekroju. Tkaniny o splocie skośnym z włóknami o przekroju trójkątnym wykazywały najniższą przewodność termiczną i współczynnik absorpcji ale najwyższą oporność termiczna oraz przepuszczalność pary wodnej i powietrza.

Tagi:

polyester, cross sectional shape, weave pattern, thermal properties, water vapour permeability, air permeability.

Cytowanie:

Karaca E, Kahraman N, Omeroglu S, Becerir B. Effects of Fiber Cross Sectional Shape and Weave Pattern on Thermal Comfort Properties of Polyester Woven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 67-72.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 67–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook