Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania eksperymentalne właściwości wytrzymałościowych kompozytów stosowanych na osłony balistyczne

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W niniejszej publikacji przedstawiono sposób przeprowadzania badań eksperymentalnych mających na celu wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych materiałów kompozytowych stosowanych na osłony balistyczne. W pracy omówiono próby rozciągania, twardości, zginanie i rozwarstwienia, dla których przygotowano procedury badawcze. Przedstawione
i omówione wyniki badań eksperymentalnych mogą posłużyć przy projektowaniu osłon balistycznych.

Cytowanie:

Czechowski L, Jankowski J, Kubiak T. Experimental Tests of a Property of Composite Material Assigned for Ballistic Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 61-66.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 61–66.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook