Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Próba symulacji dla badania wpływu struktury dyszy i ciśnienia powietrza na przebieg przędzenia typu siro-jet

Research and development

Autorzy:

  • Hasani Hossein
    Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
  • Hasani M.
    Aerospace Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ na włochatość przędzy takich parametrów jak: ciśnienie w dyszy, odległość pomiędzy wałkiem przednim a wejściem do dyszy, struktura dyszy. Stosując metodę Taguchi, stwierdzono, że ciśnienie powietrza ma największy wpływ na przebieg przędzenia i redukcję włochatości w analizowanym systemie przędzenia, natomiast odległość pomiędzy
wałkiem przednim a wejściem do dyszy nie ma istotnego wpływu. Opracowano obliczeniowy model dynamiki przepływu umożliwiający symulowanie rozkładu przepływu powietrza w dyszy. Do obliczeń stosowano program Fluent 6.3. W wyniku zastosowania odpowiednio zaprojektowanej dyszy można obniżyć włochatość o 40%.

Tagi:

air-jet, Taguchi method, siro- spinning, simulation, yarn hairiness.

Cytowanie:

Hasani H, Hasani M. Simulation Approach to Investigate the Effect of the Jet Structure and Air Pressure on the Performance of Siro-jet Spinning. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 46-50.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 46–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook