Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja równowagi dymanicznej czesarki bawełniarskiej z użyciem programu ADAMS

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dla rozważenia problemu drgań przędzarki bawełniarskiej, opracowano model zespołu wału środkowego głowicy wykorzystując program SOLIDWORKS. Stwierdzono, że wibracje powstają głównie przez przesunięcie środka ciężkości. Opracowano dynamiczny model optymizacji drgań zgodnie z teorią dynamicznego równoważenia. Opracowano sposób zamocowania wału z wykorzystaniem programu ADAMS, przyjmując jako kryterium minimum siły reakcji. Podano parametry zamocowania oraz schemat regulacji. Stwierdzono, że po optymalizacji wartość drgań i hałasu została wyraźnie zmniejszona.

Tagi:

cotton comber, dynamic balance design, parameterization design, ADAMS.

Cytowanie:

Xu B, Ma Q, Liu X. Dynamic Balance Optimisation for the Middle Shaft System of a Cotton Comber Based on ADAMS. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 43-45.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 43–45.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook