Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie włochatości przędz mieszankowych poliestrowowiskozowych.
Część IV – Przewidywanie włochatości metodą zbiorów rozmytych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł jest kontynuacją publikacji poświęconej badaniom nad włochatością obrączkowych przędz mieszankowych poliestrowo-wiskozowych. Przewidywania oparto na metodzie zbiorów rozmytych. Wykorzystując program ANOVA wytypowano parametry mające w układzie analizy zbiorów rozmytych większy wpływ na włochatość przędzy: jako dane wejściowe - prędkość obrotową wrzeciona, rodzaj biegacza i masę liniową przędzy oraz jako parametr wyjściowy - włochatość przędzy. Wyniki wskazały, że współczynnik korelacji
pomiędzy włochatością przewidywaną a wyznaczoną eksperymentalnie jest istotny statystycznie (R2=0.931).

Tagi:

fuzzy logic, polyester-viscose blended yarn, yarn hairiness, spindle speed, traveller count, yarn coun.

Cytowanie:

Haghighat E, Johari MS, Etrati SM, Tehran MA. Study of the Hairiness of Polyester-Viscose Blended Yarns. Part III - Predicting Yarn Hairiness Using Fuzzy Logic. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 39-42.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 39–42.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook