Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wybranych czynników
na formowanie elektroprzędzionych
nanowłókien z mieszaniny
PVA/skrobia

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł przedstawia formowanie włókien przy zastosowaniu dwóch rodzajów elektrod – cylindrycznej i żłobkowanej. Najlepsze wyniki uzyskano przy przędzeniu włókien z roztworu 8 wt.%. Różnice w lepkości spowodowane stężeniem odgrywają znaczną rolę przy produkcji nanowłókien, przy czym cieńsze naowłókna otrzymywane są z roztworów o mniejszej lepkości.
Stwierdzono, że proces przebiega lepiej i uzyskuje się korzystniejszy rozkład średnic przy zastosowaniu elektrody żłobkowanej. Druga część badań polegała na ocenie wpływu zawartości etanolu na przebieg procesu i właściwości uzyskiwanych włókien. Stwierdzono znaczny wzrost średnicy nanowłókien przy stosowaniu 9 wt% zawartości etanolu w roztworze
przędzalniczym w stosunku do roztworu 3 wt.%.

Tagi:

electrospinning, nanofibre, PVA, cationic starch.

Cytowanie:

Šukytė J, Adomavičiūtė E, Milašius R, Bendoraitienė J, Danilovas PP. Formation of Poly(Vinyl Alcohol)/Cationic Starch Blend Nanofibres via the Electrospinning Technique: The Influence of Different Factors. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 16-20.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 16–20.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook