Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (92) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Poziom emisji związków
węgla przy produkcji toreb na
zakupy wykonanych z włókniny
polipropylenowej

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł dotyczy poziomu emisji związków węgla przy produkcji toreb na zakupy wykonanych
z włókniny polipropylenowej przy zastosowaniu dwóch różnych technologii (konwencjonalne
szycie i zgrzewanie termiczne) ocenionego techniką LCA – środowiskowej
oceny analizy cyklu życia produktu. Badania przeprowadzono w oparciu o wyczerpującą
analizę zbioru danych cyklu życia (LCI) dwóch różnych procedur produkcyjnych opartych
na zebraniu danych od producentów toreb. Ilościowa ocena wpływu środowiska została
wyliczona stosując metodę IPCC 2007 GWP V 1.1. Emisja związków węgla w kategoriach
potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (wartość kgCO2 podana dla 20 i 100 lat) zastała
uznana za istotny czynnik dla oceny wpływu analizowanych procesów produkcyjnych na
środowisko. Stwierdzono, że z punktu widzenia emisji korzystniejszy jest tradycyjny sposób
produkcji – zszywanie, w porównaniu do zgrzewania.

Tagi:

sewing technology, thermal attachment, global warming potential, SIMAPRO,
life cycle impact assessment.

Cytowanie:

Muthu SS, Li Y, Hu J, Mok PY, Liao X. Carbon Footprint of Production Processes of Polypropylene Nonwoven Shopping Bags.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92): 12-15.

Opublikowano w numerze nr 3 (92) / 2012, strony 12–15.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook