Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Dynamiczne zmiany sprawności układów filtracji chłodziw olejowych

Research and development

Autor:

  • Jankowski Tomasz
    Department of Chemical and Aerosol Hazards, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Warsaw, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W procesach obróbki skrawania i szlifowania chłodziwa olejowe znajdują szerokie zastosowanie do schładzania i zmniejszania tarcia między narzędziem skrawającym i obrabianym przedmiotem, poprawy jakości obrabianych powierzchni i przedłużania żywotności narzędzia skrawającego. W wielu zastosowaniach w przemyśle podstawowym zadaniem jest usunięcie mgły olejowej z powietrza. Filtracja powietrza jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą realizacji tego zadania. W artykule przedstawiono wyniki zmian sprawności frakcyjnej procesu filtracji aerozoli testowych w wielostopniowych układach filtracji o różnej grubości i strukturze w przekroju poprzecznym. Badanie sprawności filtracji przez wielostopniowe układy filtracji było wykonywane testem aerozolu DEHS i DOP. Wyniki badań wskazują na funkcyjną zależność właściwości filtracyjnych od parametrów strukturalnych włóknin, parametrów procesowych obróbki mechanicznej oraz parametrów fizykochemicznych aerozoli cieczy. Może to mieć istotne znaczenie podczas prognozowania zastosowania wielostopniowych układów włóknin jako materiały filtracyjne dla danego procesu filtracji aerozoli cieczy, przy zachowaniu najkorzystniejszych warunków filtracji, tzn. wysokiej sprawności filtracji i niskich oporów przepływu aerozolu.

Tagi:

aerosols, filtration efficiency, oil mists, fibrous filters.

Cytowanie:

Jankowski T. Dynamic Changes in the Filtration Efficiency of Cooling Oil Filter Media. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 105-112.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 105–112.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook