Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ UV/H2O2 na efekt foulingu w procesie nanofiltracji ścieków włókienniczych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie wpływu chemicznego utleniania za pomocą UV/H2O2 na efekt foulingu w procesie nanofiltracji. Badania prowadzono dla modelowych ścieków włókienniczych z procesów barwienia włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi bezpośrednimi zawierającymi anionowe, niejonowe lub kationowe środki powierzchniowo czynne (SPC).
W pracy zbadano wpływ wstępnego utleniania za pomocą H2O2/UV ścieków na parametry nanofiltracji. Stwierdzono, że zastosowanie wstępnego utleniania za pomocą H2O2/UV powoduje zmniejszenie efektu foulingu, a tym samym zwiększa wydajność nanofiltracji w przypadku ścieków zawierających kationowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne będące pochodnymi polisiloksanów.

Tagi:

textile wastewater, nanofiltration, advanced oxidation processes, water reuse.

Cytowanie:

Żyłła, R.; Sójka-Ledakowicz. J.; Michalska, K.; Kos, L.; Ledakowicz, S. Effect of UV/H2O2 on Fouling in Textile Wastewater Nanofiltration.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 99-104.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 99–104.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook