Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antypalne wykończenie tkanin bawełnianych za pomocą preparacji
nie zawierającej formaldehydu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano zastosowanie kwasu cytrynowego i 1,2,3,4-butanotetrakarboksylowego (BTCA) w celu uzyskania anytpalnej preparacji. Obydwa kwasy polikarboksylowe zastosowano jako przyjazne środowisku związki wchodzące w reakcje z 3-dimetylofosfopropionoamidem. Wyniki
porównano z konwencjonalną preparacją z udziałem formaldehydu melaminy. Celem zastosowania żywicy melaminowej jest wprowadzenie azotu w celu zwiększenia niepalności. Antypalność materiałów badano zgodnie z normą ISO 6940, jak również metodą Ograniczonego Indeksu Tlenowego (LOI) zgodnie z normą ASTM D 2863-97. Dodatkowo obrabiane materiały poddano analizie termo grawimetrycznej oraz różnicowej kalorymetrii
skaningowej.

Tagi:

flame retardant finishing, cotton, citric acid, BTCA, organophosphorus agent,
TGA, DSC, LOI.

Cytowanie:

Katović, D.; Flinčec Grgac, S.; Bischof-Vukušić, S.; Katović, A. Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 94-98.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 94–98.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook