Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kompozyty polianilinowe (PANI) - otrzymywanie arkuszy papieru elektroprzewodzącego i mikrowłókien

Research and development

Autorzy:

  • Goto Hiromasa
    Graduate School of Pure and Applied Sciences, Institute of Materials Science, University of Tsukuba, Tsukuba (Ibaraki), Japan
  • Kawashima Hirotsugu (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Polimeryzacja aniliny w obecności pulpy celulozowej została przeprowadzona w wodzie zawierającej dwutlenek węgla, w obecności kwasu siarkowego w celu otrzymania kompozytu PANI/pulpa, z którego wytworzono metodą papierniczą arkusze przewodzącego papieru, a następnie mikrowłókna przy zastosowaniu surfaktantu.

Tagi:

carbon dioxide, electrical conductivity, pulp, polyaniline, micro-fibre.

Cytowanie:

Goto, H.; Kawashima, H. Polyaniline (PANI) Composites − Preparation in Carbonated Water, PANI/Pulp Paper Sheet, and PANI/Surfactant. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 86-89.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 86–89.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook