Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja powierzchni włóknin polilaktydowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Polilaktyd (PLA) jest biodegradowalnym i bioresorbowalnym alifatycznym poliestrem, który znalazł liczne zastosowania między innymi w medycynie i farmacji. Jego niekorzystną cechą jest mała higroskopijność, co ma istotne znaczenie w produkcji wyrobów medycznych i środków higienicznych. W celu poprawy właściwości, głównie hydrofilności tego
polimeru, w pracy stosowano funkcjonalizację jego powierzchni m.in. poprzez szczepienie monomerami winylowymi, zakleszczanie polimerów hydrofilowych, nanoszenie warstw polikompleksów oraz reakcji grup końcowych. Obecność zaszczepionego lub zakleszczonego polimeru na włókninie potwierdzono metodą spektrometrii w podczerwieni. Wytworzoną
ilość grup karboksylowych w warstwie wierzchniej modyfikowanych włóknin oznaczano metodą miareczkowania potencjometrycznego. Na włókninę z pierwszą warstwą zawierającą grupy karboksylowe nakładano metodą layer-by-layer warstwy polielektrolitów zasadowych takich jak poli(chlorowodorek alliloaminy), poli(4-winylopirydyny) lub poli(metakrylanu N,N-dimetyloaminoetylu) z warstwami polielektrolitu kwasowego tj. poli(kwasu akrylowego) lub poli(styrenosulfonianu sodu). Na podstawie otrzymanych wyników, stwierdzono zmianę niektórych właściwości modyfikowanych włókien takich jak: wybarwialność,
sorpcja wilgoci, ładunek elektryczny.

Tagi:

polylactide, nonwovens, poly(acrylic acid), Carbopol, poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate), alginic acid, chitosan, gelatin, modification, padding, Layer-by-Layer deposition.

Cytowanie:

Połowiński, S.; Jantas, R.; Szumilewicz, J.; Stawski, D.; Herczyńska, L.; Draczyński, Z. Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 78-85.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 78–85.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook