Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antybakteryjne- i antygrzybicze włókienno-tworzywowe materiały powłokowe napełniane nano i submikrocząstkami bioaktywnymi

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono założenia technologii wytwarzania i charakterystykę fizykochemiczną i morfologiczną nano- i submikrocząstek bioaktywnych o jednoczesnym działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz warunków ich wprowadzania do włókienno-
tworzywowych materiałów powłokowych o szerokim zakresie zastosowań użytkowych. Materiały te, typu SiO2/Ago+Cuo/Cu+ , stanowią - wytworzone techniką „zol-żel” - submikrokule krzemionkowe, na których rozwiniętej powierzchni zostały jednocześnie trwale osadzone nanowytrącenia srebra metalicznego o działaniu przeciwbakteryjnym oraz – miedzi w formie metalicznej lub/i jonowej, o działaniu  przeciwgrzybiczym. Stanowi to istotny postęp w stosunku do znanych materiałów z naniesieniami nanocząstek tylko jednego metalu, typu SiO2/Ag lub SiO2/Cu. Opracowane materiały wprowadzane są do cienkich powłok polimerowych, najczęściej poliuretanowych hydrofilowych o strukturze zwartej, nadając tym wyrobom jednoczesny efekt trwałej odporności na rozwój bakterii oraz grzybów. Istotne jest, że stosowany dodatek nie powoduje odczuwalnego pogorszenia podstawowych właściwości użytkowych tak modyfikowanych materiałów powłokowych – ich wysokiej wodoszczelności i wiatrochronności oraz dobrych właściwości higienicznych, określanych przepuszczalnością pary wodnej.

Tagi:

polymeric coating, bioactive fillers, nano-particles, submicro-particles, multifunctional textiles, polymeric matrix, rheological properties, coating pastes, silver, copper.

Cytowanie:

Brzeziński, S.; Malinowska, G.; Kowalczyk, D.; Kaleta, A.; Borak, B.; Jasiorski, M.; Dąbek, K.; Baszczuk, A.; Tracz, A. Antibacterial and Fungicidal Coating of Textile-polymeric Materials Filled with Bioactive Nano- and Submicro-particles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 70-77.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 70–77.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook