Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości termoregulacyjnych tekstyliów z udziałem włókien z materiałami przemiany fazowej na podstawie badań laboratoryjnych

Research and development

Autorzy:

  • Bartkowiak Grażyna
    Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland
  • Dąbrowska Anna (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Problem dyskomfortu cieplnego podczas pracy dotyczy tysięcy ludzi. Jednym ze sposobów ograniczenia tego problemu jest zastosowanie w odzieży ochronnej materiałów przemiany fazowej, które mają zdolność do gromadzenia nadmiaru ciepła. W ramach pracy badawczej opracowane zostały dwa rodzaje wielowarstwowych dzianin z udziałem materiałów przemiany fazowej przeznaczonych na wyroby odzieżowe do stosowania pod barierową odzieżą ochronną. Dzianiny te zostały poddane badaniom zarówno pod względem ich właściwości biofizycznych tj. oporu cieplnego, oporu dla pary wodnej, przepuszczalności powietrza oraz higroskopijności, właściwości termoregulacyjnych: pomiar entalpii metodą DSC oraz pomiar współczynnika TRF na przyrządzie imitującym ludzką skórę, jak i właściwości sorpcyjnych. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano oceny wpływu stosowania zaprojektowanych wyrobów odzieżowych z udziałem materiałów przemiany fazowej na mikroklimat pododzieżowy ze wskazaniem na ich zdolność do odbierania nadmiaru ciepła.

Tagi:

phase change materials, thermal comfort, thermoregulation properties, underwear, protective clothing.

Cytowanie:

Bartkowiak, G.; Dąbrowska, A. Assessment of the Thermoregulation Properties of Textiles with Fibres Containing Phase Change Materials on the Basis of Laboratory Experiments. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 47-52.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 47–52.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook