Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie relaksacji naprężeń przędz wytworzonych w systemie Vortex, Air-jet i obrączkowym

Research and development

Autorzy:

  • Zou ZhuanYong
    College of Textiles & Fashion, Shaoxing University, Shaoxing, P. R. China
  • Zou ZhuanYong
    Key Lab of Textile Science & Technology, Ministry of Edycation, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Struktura przędz wytworzonych w systemie Vortex na przędzarce Murata różni się od struktury przędz uzyskanych np. w przędzeniu Air-jet, czy  obrączkowym. Dla przewidywania relaksacji naprężeń zbudowano model fizyczny składający się z członu Maxwella połączonego szeregowo z układem sprężystym Hook’a. W oparciu o ten model porównano relaksacje naprężeń dla poszczególnych systemów przędzenia. Analizowano wielkości wpływające na przebieg relaksacji naprężeń takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, szybkość deformacji i masę liniową przędz. Stwierdzono, że sprężystość przędz typu Vortex jest lepsza od przędz wytworzonych w systemie Air-jet, ale gorsza od przędz obrączkowych. Przy niższej wytrzymałości na rozciąganie oraz większej szybkości deformacji zjawisko relaksacji jest wyraźniejsze, podobnie jak przędz cieńszych w stosunku do przędz grubszych.

Tagi:

Murata vortex spinning, vortex spun yarn, stress relaxation.

Cytowanie:

Zou, Z.-Y. Study of the Stress Relaxation Property of Vortex Spun Yarn in Comparison with Air-jet Spun Yarn and Ring Spun Yarn. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 28-32.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 28–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook