Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Inteligentne systemy obliczeniowe do przewidywania jakości przędzy

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Do przewidywania jakości przędzy zastosowano: wielowarstwowe perceptronowe sieci neuronowe, maszyny wektorów wspierających, sieci radialne, sieci neuronowe, grupowe metody obróbki danych wielomianowych sieci neuronowych oraz programowanie ekspresji genów. Jako wielkości wejściowe przyjęto: wytrzymałość włókien, micronaire, średnią długość, wydłużenie, współczynnik równomierności, zażółcenie, stopień szarości oraz zawartość włókien krótkich. Zdolność przewidywania porównywano z wynikami uzyskiwanymi przy stosowaniu modelu klasycznej regresji liniowej. Najlepsze wyniki uzyskano za pomocą maszyn wektorów wspierających, a następnie za pomocą programowanej ekspresji genów i regresji liniowej. Po wykreśleniu odpowiednich charakterystyk stwierdzono, że najistotniejszymi wielkościami determinującymi jakość przędz są wytrzymałość, a następnie wydłużenie.

Tagi:

intelligent techniques, CSP, fibre properties.

Cytowanie:

Nurwaha, D.; Wang, X. H. Using Intelligent Control Systems to Predict Textile Yarn Quality. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 23-27.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 23–27.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook