Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (90) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości i struktura wełny z polskich alpak

Research and development

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono strukturę i najważniejsze parametry wełny z alpak hodowanych w Polsce. Na podstawie badań mikroskopowych powierzchni włókien i przekrojów poprzecznych pokazano budowę zewnętrzną i wewnętrzną. Stwierdzono, iż zarówno powierzchnie jak i przekroje poprzeczne włókien wełny alpaki wykazują różnice w stosunku do włókien wełny owczej. Najważniejszy parametr jakim jest średnica włókna mierzono 3 metodami, w tym metodą laserową (Laser-Scan). Do badań pobrano 15 prób pochodzących z alpak ze stada liczącego 120 sztuk. Stwierdzono pewne zróżnicowanie wyników badań średnic włókien w zależności od metody badawczej. Analiza korelacji wykazała, że największa zgodność wyników średnic wełen alpaki występuje dla metody przy użyciu mikroskopu
skaningowego (SEM) i aparatu Laser-Scan. Duże różnice w zmienności grubości włókien dla poszczególnych prób świadczą o niejednorodności wełny w całym stadzie alpak. Stwierdzenie to wskazuje na niekontrolowany rozwój hodowli alpak.

Tagi:

alpaca wool, length fibre, linear mass, breaking tenacity, elongation, diameter, fibre surface, cross sections.

Cytowanie:

Czaplicki, Z. Properties and Structure of Polish Alpaca Wool. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 8-12.

Opublikowano w numerze nr 1 (90) / 2012, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook