Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Charakterystyka bielonych mas celulozowych z konopi przemysłowych metodą komputerowej analizy obrazu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wytworzono laboratoryjnie bielone masy celulozowe z łodyg konopi przemysłowych (o długości 30 cm) oraz z ich części składowych, tj. drewna i łyka konopnego. Następnie metodą komputerowej analizy obrazu oznaczono właściwości tych mas oraz zawartych w nich włókien. Wyniki badań umożliwiły dokładniejsze poznanie składu frakcyjnego tego surowca oraz ocenę jego przydatności do celów papierniczych. W drugiej części pracy analogiczną metodą zbadano bielone masy celulozowe wytworzone z pociętych na odcinki 3 - 6 mm łodyg konopnych oraz pociętych na odcinki ok. 3 mm konopnych włókien łykowych. Uzyskane wyniki przeanalizowano i porównano z właściwościami bielonych mas celulozowych brzozowej i sosnowej.˙˙˙

Tagi: computer image analysis, industrial hemp pulps, composition of pulp, fibre attributes.

Cytowanie: Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.; Characterisation of Bleached Hemp Pulps with the Use of the Computer Image Analysis Method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 96-101.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 96–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook