Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości fotokatalitycznych wyrobów włókienniczych modyfikowanych ditlenkiem tytanu o strukturze anatazu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W badaniach zastosowano ditlenek tytanu Tytanpol® A11 – pigment odmiany anatazowej nieobrabiany powierzchniowo, który poddano procesowi powierzchniowej modyfikacji wybranymi alkoksysilanami. Zastosowano silanowe związki sprzęgające w ilości 0,5; 1 lub 3 cz.wag. w przeliczeniu na 100 cz.wag. TiO2. Spośród organofunkcyjnych silanów zastosowano: 3-metakryloksypropylotrimetoksysilan, winylotrimetoksysilan i N-2-(aminoetylo)-3-aminopropylotrimetoksysilan. Istotnym etapem badań była ocena właściwości fotokatalitycznych wyrobów włókienniczych napawanych niemodyfikowanym i modyfikowanym ditlenkiem tytanu. Oceniono fotodegradację formaldehydu za pomocą promieniowania UV przy zastosowaniu jako fotokatalizatora TiO2. Stwierdzono, że wprowadzony w strukturę włókniny poliestrowej ditlenek tytanu w formie anatazowej wykazuje bardzo dobrą aktywność fotooksydacyjną.

Tagi: titanium dioxide, anatase, silane coupling agents, surface functionalisation, photocatalytic properties, formaldehyde degradation.

Cytowanie: Siwińska-Stefańska K., Ciesielczyk F., Jesionowski T., Sójka-Ledakowicz J., Lota W., Walawska A.; Evaluation of the Photocatalytic Properties of Textile Fabrics Modified with Titanium Dioxide of Anatase Structute. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 76-83.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 76–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook