Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Synteza tlenku cynku w układach emulsyjnych i jego zastosowanie w modyfikacji włóknin poliestrowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Tlenek cynku otrzymywano w układach emulsyjnych stosując metodę precypitacji. ZnO charakteryzował się małymi rozmiarami cząstek, dużą ich jednorodnością oraz rozwiniętą powierzchnią właściwą. Otrzymany produkt poddano analizie morfologiczno-dyspersyjnej, a także określono jego właściwości użytkowe. Uzyskany w ten sposób tlenek cynku może być stosowany jako modyfikator powierzchni różnego rodzaju wyrobów włókienniczych, głównie dzięki właściwościom absorpcji promieniowania UV (duża aktywność fotokatalityczna) oraz antybakteryjnym.

Tagi: zinc oxide, textile materials, UV barrier properties, plasma treatment, antimicrobial effect.

Cytowanie: Jesionowski T., Kołodziejczak-Radzimska A., Ciesielczyk F., Sójka-Ledakowicz J., Olczyk J., Sielski J.; Synthesis of Zinc Oxide in an Emulsion System and its Deposition on PES Nonwoven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 70-75.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 70–75.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook