Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne wyrobów przeciwuderzeniowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano obiekt badań tj. pakiety ochronne kamizelek przeciwuderzeniowych stosowanych przez służby prewencyjne polskiej policji. Podano podstawowe informacje na temat procesu starzenia tworzyw polimerowych. Przedstawiono rodzaje starzenia, a także zjawiska powodujące ten proces w tworzywach. Scharakteryzowano przyjęty program przyspieszonych badań starzeniowych dla pakietów ochronnych kamizelek przeciwuderzeniowych. Określono warunki badań oraz grupy badanych właściwości stanowiących kryteria oceny odporności badanych wyrobów na starzenie. Przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych pakietów przeciwuderzeniowych przed i po testach starzenia laboratoryjnego. Podano również wyniki badań dla pakietów kamizelek przeciwuderzeniowych po 10-letnim okresie starzenia w czasie rzeczywistym. Dokonano końcowej analizy wyników badań i oceny wpływu procesów starzeniowych na właściwości ochronne badanych wyrobów.

Tagi: ageing, accelerated ageing, anti-blow products, protective properties.

Cytowanie: Fortuniak K., Redlich G., Landwijt M.; Effect of Accelerated Ageing Conditions on the Protective Properties of Anti-Blow Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 61-64.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 61–64.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook