Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie przebiegu różnych procesów relaksacji wpływających na regularność struktury powierzchni i właściwości geometrycznych dzianin lewoprawych z zastosowaniem technik obróbki obrazu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Podstawowym celem artykułu jest omówienie metod polepszenia regularności kształtu splotów i właściwości geometrycznych dzianin. W jednej z poprzednich prac podaliśmy nową definicję regularności struktury dzianin. W tym artykule wykorzystaliśmy nasze poprzednie opracowanie oparte na analizie transformacji Radona dla zbadania przebiegu różnych procesów relaksacji. Zastosowano różne metody relaksacji dla uzyskania kształtu splotu bardziej zbliżonego do idealnego. Proces poprawy kształtu splotu był oceniany na podstawie konta ułożenia splotów w stosunku do ideału. Wyniki wykazały, że przeciętny współczynnik nieregularności kształtu dzianin po obróbce chemicznej i ultradzwiękowej jest korzystniejszy niż uzyskany przy innych metodach relaksacji. Również współczynnik wymiarowy KS po stabilizacji jest przeciętnie wyższy niż współczynnik wymieniany przez dotychczasowych badaczy. Dlatego proponujemy wspomnianą metodę relaksacji jako metodę najbardziej skuteczną dla uzyskania regularności kształtu elementów dzianiny.

Tagi: dimensional properties, fabric regularity, relaxation treatment, knitted fabric, ultrasonic-chemical relaxation, image processing technique.

Cytowanie: Sanjari H. R., Semnani D.,Sheikhzadeh M.; Investigating the Performance of Various Relaxation Processes on the Surface Regularity and Dimensional Properties of Plain Knitted Fabrics Using the Image Processing Technique. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 36-42.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 36–42.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook