Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie techniki produkcji przędz hybrydowych poliuretanowo-poliamidowych z udziałem włókien węglowych z prekursora bambusowego i otrzymanych z nich dzianin oraz pomiar ich elektrycznej oporności powierzchniowej

Research and development

Autorzy:

 • Lin Chin Mei
  Department of Fashion Design, Asia University, Taichung, Taiwan R. O. C.
 • Huang Chao Chiung
  Department of Textiles & Clothing, Fu Jen Catholic University, Taipei, Taiwan R. O. C.
 • Lou Ching-Wen
  Institute of Biomedical Engineering and Material Science, Central Taiwan University of Science and Technology, Taichung, Taiwan R. O. C.
 • Chen An Pang
  Laboratory of Fibre Application and Manufacturing, Graduated Institute of Textile Engineering, Feng Chia University, Taiwan, Taiwan R. O. C.
 • Lion Shou En (j/w)
 • Lin Jia-Horng (j/w)
 • Lin Jia-Horng
  School of Chinese Medicine, China Medical University, Taichung, Taiwan R. O. C.

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W.okna poliuretanowe by.y rozci.gane a nast.pnie owijane teksturowanymi w.oknami poliamidowymi z udzia.em w.okien w.glowych wyprodukowanych z bambusa. Brano pod uwagę trzy parametry produkcyjne: szybko.. rotora w zakresie 4000 - 12000 obr/min, szybko.. oplatania 200 - 400 obr/min i rozciąg w.okien poliuretanowych rowny 3. Z otrzymanych prz.dz hybrydowych wyprodukowano dzianiny za pomoc. rotacyjnej maszyny dziewiarskiej. Uzyskano wytrzymałość właściwą 37258.4 cN/tex przy obrotach rotora 4000 obr/min i oplataniu z szybko.ci. 200 obr/min. Natomiast przy pr.dko.ci rotora 4000 obr/min i oplataniu 400 obr/min uzyskano wyd.u.enie rz.du 36%. Oporność powierzchniową rzędu 3.33x10E10 omega/m2 uzyskano przy 400 oplotach/min i w.oknie poliuretanowym o masie liniowej 78 dtex. Dla dzianin wykonanych z prz.dz hybrydowych z udziałem przędzy poliuretanowej 44 dtex i oplotach 200 obr/min uzyskano optymalną przepuszczalność powietrza rzędu 47.2 cm3/cm2/s, która była lepsza niż przepuszczalność uzyskana przy włóknach poliuretanowych o masie liniowej 78 dtex.

Tagi: polyurethane fibres, knitted fabrics, multi-section drawing frame, rotor twister machine, electric surface resistivity.

Cytowanie: Lin C. M., Huang C. C., Lou C. W., Chen A. P., Liou S. E., Lin J. H.; Evaluation of a Manufacturing Technique of Bamboo Charcoal Polyamide / Polyurethane Complex Yarns and Knitted Fabrics and Assessment of their Electric Surface Resistivity. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 28-32.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 28–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook