Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja polipropylenu. Część I: Właściwości mechaniczne, elektryczne i sorpcyjne włókien PP modyfikowanych kopoliamidami i nanoglinkami

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Z przygotowanych koncentratów kopoliamidów i Bentonitu wyprzędziono włókna, które poddano badaniom wytrzymałości mechanicznej, modułu i oporności elektrycznej. Stwierdzono, że uzyskano poprawę właściwości elektrycznych przez zastosowanie wszystkich trzech przygotowanych koncentratów proporcjonalnie do wprowadzonej ilości koncentratu. Właściwości sorpcyjne były również lepsze dla włókien zmodyfikowanych. Natomiast właściwości mechaniczne były lepsze przy malej ilości koncentratu.

Tagi: polypropylene, copolyamide, Bentonite, modification, mechanical, electric, sorptive properties.

Cytowanie: Krištofič M., Vassová I., Ujhelyiová A., Ryba J.; Functionalisation of Polypropylene. Part I. Mechanical, Electric and Sorptive Properties of PP Fibres Modified with Concentrates Consisting of Copolyamides and Nanoclay. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 18-22.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 18–22.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook