Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (85) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Synteza polianiliny w formie nanowłókien w wodzie zawierającej dwutlenek węgla

Research and development

Autor:

  • Goto Hiromasa
    Graduate School of Pure and Applied Sciences, Institute of Materials Science, University of Tsukuba, Tsukuba (Ibaraki), Japan

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przeprowadzono polimeryzację aniliny w wodzie zawierającej dwutlenek węgla, w obecności nadsiarczanu amonu (APS) jako utleniacza. Absorpcyjna spektroskopia IR została zastosowana w celu potwierdzenia struktury chemicznej polianiliny (PANI), natomiast elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w celu określenia nanowłóknistej morfologii polianiliny. Stwierdzono, że środowisko zapewnione przez wodę zawierającą CO2 maja wpływ na formowanie nanowłókien w procesie polimeryzacji aniliny. Przewodność elektryczna wynosiła 10-4 S/m.

Tagi: carbon dioxide, electrical conductivity, nanofibre, polyaniline, synthesis polymerisation.

Cytowanie: Goto H.; Synthesis of Polyaniline in Carbonated Water in the Form of Nanofibre. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 15-17.

Opublikowano w numerze nr 2 (85) / 2011, strony 15–17.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook